De
Kunstvak
docent
Idealist tussen kunst & realiteit

All Art Professionals, Cultuurconnectie en LKCA organiseren voor het najaar van 2018 en voorjaar van 2019 twee verschillende series intervisiebijeenkomsten voor buitenschoolse kunstvakdocenten. In serie 1 ligt de nadruk op het bereiken van je doelgroep en serie 2 heeft als titel samenwerken aan kwaliteit van kunsteducatie. Hieronder vind je informatie over data, locaties en tijden.

SERIE 1 - HET BEREIKEN VAN JE DOELGROEP

Dit is een traject over een langere periode. Je voert een aantal voorbereidingsopdrachten uit via het digitale platform Kunstbeoefenaars. nl, daarna volgen twee bijeenkomsten waarin inspiratie, zelfwerkzaamheid en collegiale feedback centraal staan. Afgesloten wordt met een terugkombijeenkomst. Na de serie bezit je meer kennis over het bereiken van je doelgroep, over aanpak, werkwijzen en kansen. In serie 1 organiseren we vier trajecten in resp. Eindhoven, Utrecht, Amsterdam en Assen.

Eindhoven 1e sessie: 30-08-2018 2e sessie: 17-01-2019 3e sessie: 28-03-2019
Utrecht 1e sessie: 06-09-2018 2e sessie: 24-01-2019 3e sessie: 04-04-2019
Amsterdam 1e sessie: 13-09-2018 2e sessie: 31-01-2019 3e sessie: 11-04-2019
Assen 1e sessie: 20-09-2018 2e sessie: 07-02-2019 3e sessie: 18-04-2019

Tijdstip: steeds 09:15u inloop; aanvang: 09:30u; einde 12:30u

SERIE 2 - SAMEN WERKEN AAN KWALITEIT VAN KUNSTEDUCATIE

Na een eerdere serie intervisiebijeenkomsten gaven deelnemers de wens aan graag een vervolg te zien waarbij het thema ‘kwaliteit’ centraal staat. Kwaliteit van samenwerking, van persoonlijke competenties, in educatieve processen en ook hoe die kwaliteiten zichtbaar te kunnen maken. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten bepalen deelnemers zelf welke thema’s en vragen het meest urgent zijn. Deelnemers ‘netwerken’ actief en gericht. Ook van de ervaring en kennis van All Art Professionals, Cultuurconnectie en LKCA wordt gebruik gemaakt. We organiseren zeven bijeenkomsten door het hele land.

Alkmaar vrijdag 05-10-2018
Groningen donderdag 11-10-2018
Den Haag donderdag 18-10-2018
Zwolle maandag 29-10-2018
Heerlen donderdag 01-11-2018
Tilburg donderdag 08-11-2018
Middelburg donderdag 14-03-2019

Tijdstip: steeds 09:15u inloop; aanvang: 09:30u; einde 12:30u

AANMELDEN

De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk dankzij de gezamenlijke inzet van All Art Professionals, Cultuurconnectie en LKCA en met speciale dank aan de kunstencentra die hun locaties geheel belangeloos ter beschikking stellen.

Heb je interesse om mee te doen? Meld je dan aan!

{{currentTransition | camelCaseToSentence}}

The webservice is unavailable, please try again later.
There are unsaved changes